Jumat, 18 September 2009

Ingat ...MATI

Katakanlah "Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ia pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". (QS: Al Jumuah:8)

Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. (QS:Qaaf:50)

Bahwa orang yang paling cerdas diantara kalian adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal setelah kematian. (Al Hadist)

Kematian sebagaimana dinayatakan Allah SWT dalam ayat-ayat diatas memang cenderung membuat manusia berupaya menghidarinya. Namun cepat atau lambat Kematian tersebut akan datang menjumpai, apakah kita sudah siap atau belum.